Dokumentacja projektowa

Firma MG-TECH Inżynieria Lądowa oferuje wykonanie dokumentacji projektowej

NASZE USŁUGI

Dokumentacja projektowa 

W skład dokumentacji projektowej w zależności od potrzeb wchodzi:

JAK DZIAŁAMY

jasno określony plan współpracy jest podstawą do sukcesu

KROK 1

Wycena
& podpisanie
umowy

KROK 2

Przygotowanie
planu dla
wszystkich prac

KROK 3

Wdrożenie
zleconych
prac

KROK 4

Przekazanie
gotowego
objektu